Προνόμια

Προνόμια

Ξεκινώντας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται, δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο μηχανογραφικό σύστημα της ON LINE σύνδεσης ακόμη και με τον πιο απομακρυσμένο συνεργάτη της Delta Insurance Advisors. Για την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών σε συνεργασία με την PK DATA την μεγαλύτερη Εταιρεία  Πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά σας παρέχουμε  την  διαδικτυακή πλατφόρμα  Infodromio Hermes

 

Ενοποιήσαμε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί η καθημερινή ροή εργασιών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης, σε μία μοναδική εφαρμογή. 

  • Διαδραστική πολυτιμολόγιση στον κλάδο αυτοκινήτων
  • On line αποστολή αιτήσεων στην Ασφαλιστική Εταιρεία μέσω web service
  • On line εισπρακτικό σύστημα τυπώνω – πληρώνω, πιστωτικά όρια , προθεσμίες
  • Διασύνδεση το back office σύστημα  διαχείρισης & διαχείρισης χαρτοφυλακίου