Προσφορά για Προσωπικό Ατύχημα

  Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος παρέχουν πολύτιμη οικονομική υποστήριξη και συναισθηματική σιγουριά, μέσα από ένα συνδυασμό χρήσιμων και ουσιαστικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

  Θάνατος από ατύχημα (Βασική Κάλυψη)
  Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα
  Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα
  Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος
  Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
  Ημερήσιο μετανοσοκομειακό επίδομα.

  Στοιχεία

   Ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ιδιοκτητών σχολείων, εκπαιδευτηρίων και αθλητικών συλλόγων, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξασφάλιση των μαθητών και σπουδαστών τους από κάθε είδους ατυχήματα στους χώρους και τις δραστηριότητες του σχολείου.

   Στοιχεία

    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Παρέχει σειρά καλύψεων που αφορούν την περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, την Προσωπική Αστική Ευθύνη καθώς και την ταξιδιωτική ασφάλιση του φοιτητή.
    Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά και διαμορφώνονται ανάλογα με το χρόνο παραμονής του φοιτητή.

    Στοιχεία